مصاحبه

اولیویا: سکوت شکسته

بانوی اول سابق G-Unit در مورد ترک خانه ای که 50 خانه ساخته است ، اینکه چرا خون بدی وجود ندارد و نمایش واقعیت VH1 آینده صحبت می کند.

Battle Royale: Jay-Z & DMX's 1990s Bronx Battle Revisited

اسکی بیتز ، سس مانی و بنیانگذار راف رایدرز ، وااه دین ، ​​برخی از حقایق کمتر شناخته شده در مورد نبرد برانکس را در یک میز کار بین Roc-A-Fella و Darkman X بیان می کنند.