اخبار

21 Savage & J. Cole's Classic 'A Lot' Certified 5x Platinum

21 'خیلی' Savage و J. Cole برنده جایزه گرمی فقط از نقطه عطف فروش دیگری عبور کردند. تک آهنگ 2019 اکنون توسط انجمن صنعت ضبط آمریکا دارای 5 برابر پلاتینوم گواهی شده است.