برنامه های تلویزیونی

اسپویل های هالیوکس: دارسی به جسی پیشنهاد ازدواج می دهد ، دوشنبه 7 - جمعه 11 آگوست

با حضور در هالیوکس ، این یک مسابقه در جهنم است که دارسی وایلد از جسی دانووان خواستگاری می کند. در جاهای دیگر ، زمان بسیار خوبی برای عاشقان نیتا کائور و هانتر مک کوئین فرا رسیده است.